Tip:
Candelă
Descriere:

Candela era dispusă de o parte a uşilor împărăteşti, suspendată de un braţ fixat de catapeteasmă în faţa icoanelor împărăteşti

Deţinător
* la data clasării
Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - BRĂILA
Domeniu
Artă decorativă
Material/Tehnică (text)
Metal alb, cu argint
Nr. inventar
-