Type:
Candelă
Description:

Candela era dispusă de o parte a uşilor împărăteşti, suspendată de un braţ fixat de catapeteasmă în faţa icoanelor împărăteşti

Owner *at the time of listing
Biserica "Sf. Împăraţi Constantin şi Elena" - BRĂILA
Domain
Artă decorativă
Material/Technique (text)
Metal alb, cu argint
Accession number
-