Type:
Basorelief
Title/Subtype:
Nuduri
Author/Issuer:
Medrea, Cornel
Description:

Relieful este executat cu multă vigoare şi cu o grijă aproape picturală pentru jocul luminii şi al umbrei pe suprafaţa materiei. Masivitatea formelor generos înscrise în spaţiu, un anume senzualism al formelor susţin această lucrare cu subiect literar, citibil cu claritate.

Owner *at the time of listing
Academia Română - BUCUREŞTI
Domain
Artă plastică
Dating
1935-1940
School
Şcoală românească
Material/Technique (text)
Bronz; turnare
Dimensions
47x77; 5x5
Accession number
6-11464